Navodila uporabnikom

Vzletišče “KAPLJA VAS” / N 46° 14′ 32” - E 15° 04′ 19”

1. NAMEN VZLETIŠČA:
Namenjeno je za športne dejavnosti z UL napravami.

2. POLOŽAJ VZLETIŠČA:
Vzletišče se nahaja 1,5 km severozahodno od Prebolda in z desne strani 600 m od magistralne ceste Ljubljana – Celje.

Geografske koordinate – Prag steze: N 46° 14′ 32”
E 15° 04′ 19”
Nadmorska višina 276 m ali 897 ft
Dolžina VPS 225 m x 30 m

3. POT DO VZLETIŠČA PO TLEH:
Iz magistralne ceste Ljubljana – Celje pri bencinski črpalki v Šentrupertu zavijemo desno v smeri Prebold. Po cca. 600 metrih se na telegrafskem drogu na desni strani nahaja smerokaz AK Prebold proti vzletišču po poljski cesti, ki vodi do hangarja.

4. DOLET NA VZLETIŠČE “KAPLJA VAS”:
Dolet na vzletišče “Kaplja vas” je možen z vseh strani z upoštevanjem naslednjih splošnih  omejitev:
  • višina doleta 1600 feet QNH,
  • ob priletu brez postaje, prelet steze pod pravim kotom na višini 1000 feet nad terenom z upoštevanjem postavitve starta,
  • v PRIHODU upoštevaj signalizacijo in smer vetra.

5. OBJEKTI V OKOLICI VZLETIŠČA:
Na severni strani je bencinska črpalka v kraju Šentrupert ob magistralni cesti Ljubljana – Celje, na južni strani je hrib Tolsti vrh višine 751 m, na zahodni strani pa je naselje Grajska vas. Kraj Prebold se nahaja na vzhodni strani.

6. SESTAVA TAL IN TRDNOST:
Tla so peščeno prodnata in porasla s travo. Vzletišče je normalno uporabno skozi vse leto, razen ob večjih nalivih se na posameznih delih pojavi voda, ki je dobro vidna iz zraka.

7. METEOROLOŠKE KARAKTERISTIKE:
Med letom pihajo zmerni lokalni vetrovi spremenljive smeri. Najpogosteje iz SW, ki je skoraj v osi VPS in ne moti letenja. V jesenskih dneh se zjutraj in zvečer pojavi megla.

8. METEOROLOŠKI MINIMUM: Vzletišče je namenjeno za letenje v VFR meteoroloških pogojih, pol ure pred sončnim vzhodom in pol ure po sončnem zahodu. Letenje je dovoljeno pri normalni horizontalni in vertikalni vidljivosti. Jakost vetra je omejena s karakteristikami posameznega tipa plovila in posadke.

9. ALTERNATIVNA LETALIŠČA IN VZLETIŠČA V BLIŽINI:

Ime letališča Oddaljenost Kurs v 0° Pov. kurs Povezave
Letališče Levec 12 km 82 262 Aeroklub Celje
Letališče Velenje-Šoštanj 17 km 353 173 Šaleški aeroklub
Vzletišče Zagorje 12 km 205 25 Aerokluib Zagorje ob Savi
Vzletišče RANČ Prekopa 6 km 263 83 ribaricm.ranc@gmail.com

 

1. OZNAČITEV VPS:
Vzletno pristajalna steza je travnata in se razteza v smeri 080° – 260° v dolžini 225m in širini 30m. Označena je z belimi “L”oznakami na kotih praga steze ter oznakami ob robu steze (oznaka na vsakih 50m). V kolikor je steza neuporabna se označi s predpisanimi označbami.

2. SMER VZLETANJA IN PRISTAJANJA:
Steza je uporabna samo v eno smer in sicer, za pristajanje v smeri 080°, za poletanje pa v smeri 260°.
Letenje je dovoljeno po severnem in južnem šolskem krogu.

3. NEVARNOSTI IN POSEBNOSTI:
Pred pragom steze 08 je potok Trnavca, ki ga moramo pri pristajanju preleteti v varni višini. Tik ob potoku pred pragom steze 08 je tudi poljska pot, ki se bolj malo uporablja. Na obeh straneh steze so postavljeni prometni znaki s sliko letala in napisom vzletno pristajalna steza. V času letenja vodja letenja opazuje promet na poti in če je potrebno tudi fizično zapre pot, da lahko zrakoplov poleti ali pristane. Ob severni strani vzletišča je električna napeljava višine 10 – 12 m.

4. TERENI ZA PRISILNO PRISTAJANJE:
Okolico vzletišča predstavljajo ravne kmetijske površine, ki so primerne za prisilno pristajanje. Pazljivost je potrebno usmeriti na posejano kulturo in smer oranja.

5. OSKRBA Z GORIVI IN MAZIVI:
Na vzletišču ni oskrbe z gorivom. Potrebno ga je pripeljati v kovinskih posodah iz bližnje bencinske črpalke v Šentrupertu.

6. PROTIPOŽARNA OPREMA IN OPREMA PRVE POMOČI:
Za gašenje sta na razpolago dva 5 kg gasilna aparata CO 2. Ob večjih prireditvah pa gasilsko vozilo. Na razpolago je tudi torbica prve pomoči.

7. METEOROLOŠKA OPREMA:
Ob vzletišču je postavljena vetrna vreča, na razpolago pa je tudi ročni anemometer.

1. VODENJE LETENJA:
Ob organiziranih letalskih dnevih je na vzletišču vodja letenja, ki nadzira in vodi letenje.

2.  PRAVILA LETENJA:
Za dolet, letenje in delo na vzletišču veljajo enaka pravila in postopki, kot na ostalih letališčih v Sloveniji z upoštevanjem varnosti letenja in zakonskih predpisov. Na vzletišču se leti na lastno odgovornost.

3. OBMOČJE UPORABE VZLETIŠČA:
Območje uporabe vzletišča in pilotažna zona je premera 5 km do višine 550 m /1800 ft/ QNH.

4. VHODNO – IZHODNA VRATA:
Se nahajajo zahodno od vzletišča v oddaljenosti 600 m in do višine 200 m.

5. PREPOVEDANA OBMOČJA:
Prepovedano je letenje nad naselji pod 300 m.

6. GIBANJE LJUDI IN VOZIL:
Gibanje ljudi po VPS je prepovedano, prav tako tudi vožnja in parkiranje z vozili na motorni pogon. Ob robu VPS v celotni dolžini poteka poljska cesta, namenjena gibanju ljudi in vozil. Parkiranje vozil na vzletišču je možno na parkirnem prostoru, prepovedano pa je parkiranje vozil po travnikih okoli vzletišča.

7. POSTOPEK NEUSPELEGA PRISTAJANJA:
Za pristajanje v smeri 080° v primeru previsokega prihoda dodaj plin in ponovi postopek v šolskem krogu.

8. INFORMACIJE IN NAJAVE:
Za vse informacije o stanju steze, meteoroloških pogojih in možnostih letenja se je potrebno najaviti po telefonu        041 710 578 (Potočnik Edvard)

9. OMEJITEV UPORABE:
Vzletišče lahko uporabljajo zrakoplovi, katerih perfomanse ustrezajo dimenzijam vzletišča, pri čemer je potrebna dolžina VPS za vzletanje in pristajanje, ki je določena v potrjenem operativnem priročniku za posamezne tipe zrakoplova (Flight Manual), korigirana na nadmorsko višino in temperaturo, ter tako dobljena dolžina VPS podaljšana za 40%.